Błąd: SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'wartosc' doesn't have a default value

Warning: Undefined variable $results in /home/kcris/ftp/bip/php/ag_mysql.php on line 108
BIP Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu
Redakcja   |   Jak korzystać z BIP    

Jak korzystać z BIP drukuj stronę

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu

 

Podstawa prawna

 

Obowiązek udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej - urzędowym publikatorze teleinformatycznym - wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

 

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

 

Poruszanie się po stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu umożliwia menu przedmiotowe umieszczone w lewym panelu strony.

 

 

Wykaz skrótów oraz formatów plików stosowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KCRiS:

 

·     BIP - Biuletyn Informacji Publicznej;

·     KCRiS – Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu;

·    .pdf - Portable Document Format. Do odczytania dokumentów zapisanych w tym formacie niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader (do pobrania ze strony: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html);

·        doc/docx- dokument programu Microsoft Word. Do jego odczytania wystarczy bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony: http://www.openoffice.pl);

·         xls/xlsx - dokument programu Microsoft Excel. Do jego odczytania wystarczy bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony: http://www.openoffice.pl);

 

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej KCRiS

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu może być, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek (informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku).

 

Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej plik należy przesłać listownie, pod adres Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu (ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice lub za pomocą poczty elektronicznej: kcris@kcris.pl)

Data utworzenia: 06.05.2011
Data modyfikacji: 06.05.2011
Autor: Administrator
Osoba publikująca: Administrator
©2011-2023 KCRiS
Projekt i wykonanie: ArtGabi.